BIURO POMOCY PRAWNEJ BENEFICIUS - PORADY PRAWNE DLA FIRM, PRZEDSIĘBIORCÓW, OSÓB FIZYCZNYCH

 

 

O nas

Profil działalności

Zasady świadczenia usług

Referencje

Kontakt

 

profil działalności/usługi dla przedsiębiorców/

Pisma procesowe i umowy dla przedsiębiorców

Proponujemy Państwu usługi w następującym zakresie:

Zajmujemy się sporządzaniem pism procesowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy oraz w sprawach karnych i o wykroczenia. Formułujemy pozwy, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy od nakazów zapłaty, zarzuty do nakazów zapłaty, sprzeciwy od wyroków zaocznych, pisma składane przed sądem w toku postępowania, a także zażalenia i odwołania od orzeczeń w sprawach w których nie ma przymusu adwokackiego .

*  *  *  *

Oferujemy również pomoc na etapie przedsądowym. Na tym odcinku deklarujemy wsparcie w zakresie formułowania pism i wniosków jak np. wezwań do zapłaty czy zawezwań do prób ugodowych. Poza tym wyrażamy gotowość prowadzenia negocjacji w imieniu Klienta na podstawie umowy zlecenia.

*  *  *  *

Prowadzimy nadto analizy zawieranych umów pod kątem ewentualnych prawnych konsekwencji ich podpisania oraz sugerujemy zmiany mające na celu zabezpieczenie interesów naszych klientów. 

*  *  *  *

Wyrażamy wreszcie gotowość pomocy w formułowaniu umów poczynając od tych powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (umowa zlecenia, sprzedaży) do tych bardziej skomplikowanych (umowa o roboty budowlane, umowa spedycji, ugody pozasądowe)

powrót