BIURO POMOCY PRAWNEJ BENEFICIUS - PORADY PRAWNE DLA FIRM, PRZEDSIĘBIORCÓW, OSÓB FIZYCZNYCH

 

 

O nas

Profil działalności

Zasady świadczenia usług

Referencje

Kontakt

 

profil działalności/osoby fizyczne/

Pisma procesowe i umowy

Proponujemy Państwu usługi w następującym zakresie:

Zajmujemy się sporządzaniem pism procesowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy oraz w sprawach karnych i o wykroczenia. Formułujemy pozwy, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy od nakazów zapłaty, zarzuty do nakazów zapłaty, sprzeciwy od wyroków zaocznych, pisma składane przed sądem w toku postępowania, a także zażalenia i odwołania od orzeczeń w sprawach w których nie ma przymusu adwokackiego .

Oferujemy również pomoc na etapie przedsądowym. Na tym odcinku deklarujemy wsparcie w zakresie formułowania pism i wniosków jak np. wezwań do zapłaty czy zawezwań do prób ugodowych. Poza tym wyrażamy gotowość prowadzenia negocjacji w  imieniu Klienta na podstawie umowy zlecenia.

Prowadzimy nadto analizy zawieranych umów pod kątem ewentualnych prawnych konsekwencji ich podpisania oraz sugerujemy zmiany mające na celu zabezpieczenie interesów naszych Klientów.

Wyrażamy wreszcie gotowość pomocy w formułowaniu umów poczynając od tych mniej skomplikowanych (umowa zlecenia, sprzedaży) do tych bardziej złożonych (umowa o roboty budowlane, umowa spedycji, ugody pozasądowe).

powrót